Main navigation

Ayo mafaranga yitwaga 'itike y'umutekinisiye', abaturage bakibaza niba uwo mutekinisiye wa REG nta tike ahabwa n'urwego akorera iyo agiye mu kazi.