Impaka zikomeye ku mushinga w’itegeko rishyiraho urwego rushinzwe umutekano rwa NCSA

  0

  Abadepite baraye batoye Umushinga w’Itegeko rishyiraho Urwego rw’Igihugu rushinzwe umutekano w’ibijyanye n’Ikoranabuhanga n’isakazabumenyi (NCSA) nyuma y’impaka nyinshi.

  Ni impaka byagaragaraga ko zishingiye ahanini ku kutumva ibisobanuro byatanzwe na komisiyo y’Uburezi, Ikoranabuhanga, Umuco n’urubyiruko yateguye uwo mushinga w’itegeko.

  Ni umushinga wari watowe mu mpera z’umwaka ushize, ariko Perezida wa Repubulika asaba Abadepite kuwusubiramo kuko hatari hashyizwemo iby’umutekano w’igihugu.

  Nyuma yo gutora uyu mushinga w’itegeko kuwa 20 Ukwakira 2016, Perezida wa Repubulika yawusubije Abadepite kuwa 16 Ukuboza 2016 ngo bawunoze.

  Ubwo komisiyo yahise iterana hamwe na minisiteri ifite ikoranabuhanga mu nshingano zayo ndetse n’abari bahagarariye Perezida wa Repubulika.

  Ku mugoroba wo kuri uyu wa 20 Mata 2017, komisiyo yize uyu mushinga ni bwo yawumurikiye inteko rusange ngo iwutore. Byarangiye utowe ariko nyuma y’impaka nyinshi.

  Impaka zashingiye ku ngingo ya 14 igena inshingano z’umuyobozi mukuru ariko ingingo ya 13 ikavuga ko inshingano z’ubuyobozi bukuru bw’urwego zizashyirwaho n’Iteka rya Perezida.

  Biro ya komisiyo yasuzumye uwo mushinga yagerageje gusobanura impamvu ibyo byabayeho ariko bamwe mu badepite ntibanyurwa n’ibisobanuro bahawe.

  Depite Bamporiki wifashe ubwo batoraga ingingo ya 14, yasobanuye impamvu yifashe muri aya magambo: “Ndumva iyi ari drafting tutamenyereye kandi uyu muntu wagira ngo ni we rwego, urwego rufite ubuyobozi tutahaye inshigano. Mu by’ukuri inshingano bashobora kuzihabwa mu Iteka rya Perezida ntacyo bitwaye, gufata umuntu umwe muri uru rwego agahabwa inshingano njye ndumva iyi ngingo ni uko yatowe ariko iracyaturi mu biganza bishoboka twazanyuramo tukayikuramo kazahererwa inshingano hamwe n’abandi, ibitari ibyo iyi drafting ndumva ari agashya.”

  Ukutumvikana kuri izi ngingo byatumye Depite Nyirarukundo asaba ko ibitekerezo batanga byumvwa, aho gutegereza umuntu umwe (atavuze) ngo abe ari we uzaza kubikemura.

  Depite Mukantabana Rose ni we wafashe iya mbere mu kugaragaza ko atanyuzwe n’ingingo ya 13, mbere y’uko itorwa. Yagize ati “Iyi ngingo y’inshingano z’ubuyobozi bukuru zizashyirwaho n’iteka rya Perezida yo nta kibazo nari nyifiteho ariko ndayifatanya n’ingingo ya 14 bikurikiranye ivuga ku nshingano z’Umuyobozi Mukuru. Ubundi inshingano z’umuyobozi mukuru ziva mu nshingano z’ubuyobozi bukuru none inshingano z’ubuyobozi bukuru ntabwo iri tegeko zarishyizeho zizagenwa n’Iteka rya Perezida, wakwibaza aho izo nshingano z’umuyobozi mukuru zivuye.

  Yunzemo ati “ Njye numvaga inshingano z’ubuyobozi bukuru niba zigenwa n’Iteka rya Perezida ubwo bizajyana n’inshingano z’umuyobozi mukuru, niba bishyirwaho n’itegeko byombi bigashyirwaho n’itegeko.”

  Mukazibera Agnes uyobora komisiyo yateguye uyu mushinga yasobanuye impamvu babigenje batyo, ariko ibisobanuro bye bisa n’ibitanyuze benshi, kuko byakurikiwe n’impaka ndende.

  Yavuze ko inshingano z’umuyobozi mukuru zizajya mu Iteka rya Perezid, ariko ko nta n’ikibazo biteye kuko igihe cyose byaba ngombwa ko bihinduka byahinduka, ati “Kuba byahinduka igihe icyo ari cyo cyose mu rwego rwa guverinoma ubwo twaganiraga twavugaga ko atari ngombwa ko itegeko ryagaruka aha ngaha kugira ngo ryongere ryigwe, ni yo mpamvu ubwo twabiganiragaho n’abahagarariye Perezida wa Repubulika ko byakwandika gutya atari uko gusa ari na nyinshi (inshingano z’umuyobozi mukuru) ari n’uko igihe cyose zishobora kuba zahinduka.”

  Nyuma y’impaka, iyi ngingo ya 13 yahise itorwa n’abadepite 44, ntihagira uyanga, abadepite 11 barifata, impfabusa ziba 6.

  Abadepite batanu bifashe bahawe ijambo basobanura impamvu bifashe.

  Depite Nkusi Juvenal ati “Ndakeka ko twibagiwe ko turi kuryigaho bwa kabiri kandi hano dufite ububasha bwo gushyiraho amategeko, kudashyiramo inshingano ni ukuvuga ko mu itegeko nta kintu kiba kirimo. Dushobora guteganya ko Iteka rya Perezida rishobora kongera izindi nshingano, nonese niba ari iby’umutekano NISS umuyobozi wayo ntafite inshingano? Ibi byo umwihariko wabyo ni uwuhe?”

  Depite Mukamana yagize ati “Mu by’ukuri nk’uko bigaragara ko ingingo ya 13 igena inshingano z’ubuyobozi bukuru harimo n’uyu muyobozi mukuru, ikibazo kigaragara ni uko inshingano z’ubuyobozi bukuru zizagenwa n’Iteka rya Perezida, umuntu akibaza ati ese izi nshingano zo mu ngingo ya 14 none nizizanyurana n’izizateganywa n’iri teka ubwo bizagenda bite? Cyane cyane ko uyu muyobozi mukuru na we ari muri ubu buyobozi bukuru.” Nkumva rero mu by’ukuri byasobanuka ubundi bigaragara ko bidahuye neza.”

  Depite Kankera ati “Dutora amategeko menshi hano kandi iyi ngingo iba irimo ariko ikagaragaza byibura imirongo migari y’inshingano. Mu by’ukuri ibisubizo byatanzwe ku kibazo cyabajijwe kijyanye n’iyi ngingo ya 13 n’iya 14, ntabwo byahawe ibisobanuro byiza bisobanutse, bisubiza ikibazo. Kandi babireba neza bakabyandika nk’uko bari bahawe ubugororangingo twari kuba dukoze itegeko rimeze neza rinari mu murongo dusanzwe dukoresha kuko kuvuga ngo inshingano z’ubuyobozi bukuru zishyirwaho n’Iteka rya Perezida tukagaruka tugafata umwe muri bwa buyobozi bukuru tukamuha inshingano ndumva mu kuri mu myandikire y’amategeko abantu abantu babireba n’abatekinisiye bakaba badufasha.”

  Bahise bajya ku ngingo ya 14, itorwa n’abadepite 35, umwe arayanga , 17 barifata. Impfabusa ziba 8.

  Mu bifashe harimo Depite Bamporiki n’abandi nka Depite Mukantabana wavuze ko aho guha inshingano umuyobozi mukuru ubuyobozi bukuru ntibuzihabwe byaba byiza byose babihariye Iteka rya Perezida rikazaba ari ryo ribigena.

  Yagize ati “Wenda nanasaba ko ibitekerezo abantu batanga bijye bigeragezwa kumvwa kubera ko hari ubwo umuntu aba yumva bifite agaciro ariko bigasa nk’aho ari ibintu bizategereza undi muntu ushobora kuba yabigarura igihe kigeze. Ndabishimiye.”

  Depite Nkusi Juvénal we yagize ati “Numbvise ibisobanuro byatanzwe, ndatekereza ko kuri izi ngingo hari hakwiye izindi consultations kuko Inteko Ishinga Amategeko twabitoye ariko hari inshingano turimo tutarangiza zo gutanga inshingano. Inshingano kandi ziva mu bubasha twatanze, bavuga nkeya izindi zikazongerwaho, na ho rwose iyo bituzuye ni ukuvuga ko haba hari icyuho. Muragira ngo bizakorwe na nde? Ko Inteko iri hano gushyiraho amategeko? Mwebwe birabananiye? Mwebwe ntimubizi? Impamvu dutinya kubishyiramio kugira ngo dutange inshingano zumvikana zijyeho nihaba ikibazo bizongerwaho mu Iteka rya Perezida ariko nibura ibintu bibe byuzuye. Erega iyo harimo icyuho bitera ibibazo.”

  Izindi mpaka zagaragaye cyane ubwo bari bageze ku ngingo ya 17 ivuga ku nama ngishwanama, aho hatagaragara abazaba bayigize ndetse n’inshingano bazaba bafite. Abadepite bamwe bavuze ko ari icyuho cyigaragaza, akavuga ko nta mpamvu yo kubigira ubwiru kuko nta banga ririmo.

  Depite Nkusi Juvénal yavuze ko nta mpamvu igaragara ituma batabishyiramo, cyane ko n’ubundi bizasohoka mu Igazeti ya Leta bigasomwa na buri muntu wese.

  Yagize ati “Iteka rya Perezida risohoka mu Igazeti ya Leta tuzayisoma, iby’ inama ngishwanama tuzabisoma. Ibyo mwatubwiye ko mwandika mugatanga orientation (icyerekezo) hari ubibuza ko bariya bari mu nama ngishwanama bashobora kuba Abanyarwanda cyangwa abanyamahanga? Mubivuze se si mu itegeko kugira ngo bijye ahagaragara? Mubishyizemo n’ibyo bashinzwe n’inama batanga hari ikibazo kirimo? Mu bijyanye n’umutekano mu ikoranabuhanga ni urwego ruzwi. Ubu uyu munsi babibazaniye mudafite ibintu bizajyamo? Ibyashoboraga kujya mu itegeko ntabwo mubizi? Mwatubwiye se n’umubare w’abagize inama ngishwanama, ubu ntibizwi ko abantu bo muri polisi bazaba barimo? Birayoberanye ko abantu bo muri NISS bazaba barimo? Ntibazwi? N’abahanga mu bya ICT ntibazajyamo? Ibyo ni ukubera iki?”

  Depite Niyonsenga we yavuze ko bari gutora itegeko ibinti by’ingenzi bakabigira ubwiru, akibaza impamvu bari kubitinya kubigaragaza kandi ari cyo babereyeho.

  N’ubwo hari abadepite bagaragaje kutanyurwa n’ibisobanuro komisiyo yabahaye bigateza impaka ntibyabujije ko uyu mushinga w’itegeko utorwa n’abadepite benshi.

  Tanga igitekerezo