Imana iti: “Mubyare, mwororoke, mwuzure isi kandi muyitegeke..”

0
Nta mubeyi we wakwishimira ko abana be baba mu buzima bubi, niyo mpamvu kubyara abo ushoboye kurera ari byiza

Kubyara ni isoko y’umunezero mwinshi mu buzima bw’umuntu muri rusange n’ubw’umugore by’umwihariko. Nyamara, ni imwe mu mpamvu zitera abagore benshi ku isi gutakaza ubuzima. Buri munsi, abagore 800 batakaza ubuzima babyara cyangwa mu gihe batwite ku mpamvu zishobora kwirindwa, abandi 20 basigarana uburwayi bukomoka ku ngorane ziba zagaragajwe mu gihe cyo kubyara. None se “isoko y’umunezero yahinduka ite impamvu y’ibura ry’ umunezero? Umuryango mpuzamahanga uremerewe n’ibyo bibazo kandi ushishikajwe no kubibonera ibisubizo. Kugira ubuzima n’imibereho byiza ni uburenganzira ntavogerwa bw’abagore n’abakobwa, nk’abafite uruhare runini mu iterambere ry’imiryango n’ibihugu ku isi.

Ni ngombwa ko ubwabo, abagore n’abakobwa bagira uruhare mu guteganyiriza ubuzima bwabo, by’umwihariko amagara yabo n’ay’imiryango yabo. Ubuzima bw’imyororokere bukwiye gushishikaza buri wese kandi inzego zibishinzwe zikongera imbaraga nyinshi kuko “nta utaka ikamba mu mahwa”. Ntacyo byaba bimaze kugira umubare munini w’abatuye igihugu, abagize umuryango nyamara ntaho bihuriye n’ubukungu bw’igihugu (umuryango).

Kuri ubu buri wese akwiye kwibaza uruhare rwe mu guteza imbere ubuzima bw’imyororokere y’abagize umuryango we, kuringaniza imbyaro bishingiye ku kwiyumvisha ko ari umwe mu miti yo guhangana n’ingaruka z’ubwiyongere bukabije bw’abatuye isi.

Birakwiye ko abatuye isi batekereza neza. By’umwihariko abasore n’inkumi bitegura kuba ababyeyi n’abarezi b’ejo. Mu gihe murambagizanya, biganiro byanyu ntibikwiye kwibanda gusa ku “birori n’amabara y’imitako n’imyenda by’ubukwe”. Mwibuke kuganira no ku muryango mwitegura guhanga. Umubare w’abana mwifuza kandi mushoboye guha ubuzima bwiza mu nzego zose. Nyuma y’umunsi umwe gusa, umuryango uba waremwe.

Kuringaniza imbyaro ni uburenganzira bw’umuntu. Nyamara ntacyo bimara iyo abantu badakoresha uburyo buteganyijwe, badashaka amakuru n’ubumenyi byerekeye ubwo burenganzira, ndetse batanabona serivisi zikenewe iyo bifuza gukoresha ubwo burenganzira.

Nibwira ko ingero zerekana akamaro ku kubyara abo dushoboye “kurera uyu munsi no guteganyiriza ejo” zimaze kuba nyinshi, kimwe n’ingaruka zo kutita ku myororokere yacu. Ubukungu budasubiza ibyifuzo by’abagize igihugu n’umuryango, ukutanyurwa, ukwiganyira kubera kudahaga, uburezi butubaka umuntu, amagara atuzuye, indwara ziterwa n’imirire mibi, n’ibindi byinshi.

Leta yita ku bibazo by’abaturage bayo, ishishikazwa n’isesengurwa ry’ubukungu n’imyororokere n’imibereho y’abaturage, igenamigambi rikaba kimwe mu bikorwa byerekena neza ibisubizo mu nzego zose z’ubuzima. Ubu ku isi, biravugwa ko abagore miliyoni 220 bifuza gutinda gusama cyangwa kutongera gusama ariko badafite uburyo na servisi bikenewe ngo babigereho. Ngo biramutse bishobotse, haba hirinzwe imbyaro Miliyoni 21 zitateganyijwe kandi hakirindwa impfu ibihumbi 79 z’abagore na miliyoni imwe z’abana. Haba hari ingamba se ku rubyiruko n’abangavu? Muri iki gihe, ingorane zituruka ku gutwita no kubyara kw’urubyiruko zigize impamvu nyamukuru y’urupfu rw’abakobwa bafite hagati y’imyaka 10 na 19 mu bihugu byinshi biri mu nzira y’amajyambere. Urwo rugero ni narwo rwibasiwe cyane n’ubwandu ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Urubyiruko narwo rukeneye kwitabwaho by’umwihariko.

Njye nsanga “kubyara tukororoka tukuzura isi” biteye impungenge cyane kuko kuzura isi ntabitandukanya no kuyisenya. Kubaho ni uguhitamo. Ushobora guhitamo ubuzima bwiza mu bibugize byose. Ibi bigusaba kugira ibyo ukora wifashishije igenamigambi rikuganisha ku mibereho ikunyuze. Ushobora guhitamo “kuzuza” isi. Byaba byiza ariko wirinze kubera abayituye “umutwaro” ahubwo ukababera “igisubizo”.

Tanga igitekerezo