Ese koko uwo mukunzi wawe niwe waremewe?

0

Umuntu wese iyo afite inshuti aba atekereza ko uwo bakundana ari nawe bazabana akumva rwose niwe yaremewe. Ubusanzwe nta muntu numwe wifuza kubana nuwo ataremewe anabimenye ko atari we yaremewe yahita amureka batarabana. Hari igihe rero uwo mukundana aba atari we Imana yakuremeye ngo muzabane. None ni gute wamenya uwo waremewe ko muzabana? Dore bimwe mu byakumenyesha neza uwo mukundana atari we waremewe ko muzabana.

Icya mbere iyo muri kumwe wumva utisanzuye ndetse utanishimye cyane. Umuntu utaremewe ntabwo uzumva utekanye muri kumwe ndetse uzumva hari nibyo utamubwira bitewe nuko umuzi, wenda nta banga agira, cyangwa se arakara vuba. Ikindi kandi igihe muzaba muri kumwe uzumva atagukurura habe na gato, ibyo nibikubaho uzamenye neza ko atari we waremewe.

Icya kabiri uba wumva utatinyuka kumwereka inshuti zawe, niba udashobora kwereka inshuti zawe umuntu mukundana cyangwa we ngo abe atakwerekana mu nshuti ze no mu muryango we, bizakubere ikimenyetso cy’ uko atari we waremewe kuko bizaba bigaragaza ko nta shema mutewe no kuba mukundana.

Ikindi ibintu byinshi ntimubibona kimwe cyangwa ntimubihuza.Guhuza cyangwa kumvikana ni kimwe mu bintu by’ingenzi mu mibanire y’ abantu bavuga ko bakundana.Niba rero udahuza n’ umukunzi wawe, ibyo wanga akaba aribyo akunda naho ibyo ukunda akaba aribyo yanga, ni ikimenyetso kizakwereka ko mutaremewe kubana.

Ntabwo ujya utekereza kuri ejo hazaza hanyu mwembi. Ushobora kuba umaze igihe kirekire ukundana n’ umuntu ariko muri icyo gihe cyose ukaba utaratekereza kumushyira mu mishinga yawe y’ ejo hazaza. Niba ari uko bimeze birashoboka cyane ko atari we waremewe.

Igihe cyose uba wumva ibyo gukundana nuwo muntu wabivamo. Niba umutima wawe ukubwira kenshi gutandukana n’ umukunzi wawe, ukabyirengagiza, cyangwa mugatandukana ejo mugasubirana, bizakubere ikindi kimenyetso cy’ uko atari we waremewe

Hari ikindi kintu ukwiye gusuzuma, ese uwo muntu agerageza kugukoresha ibyo yifuza? Ese agerageza kukubuza gusabana n’ abandi cyangwa akagira ishyari? Ese uwo mukunzi wawe ashaka kumenya aho uri hose , icyo uhakora nabo muri kumwe? Umukobwa umwe witwa Nicole, yaravuze ati” hari abantu barambagizanya numvise ko bajya barwana bapfuye ko umwe atajya yihanganira ko mugenzi we atamumenyesha aho agiye hose”. Kuri jye icyo ni ikimenyetso cy’ uko atari we waremewe kuko niyo mwabana muzagirana ibibazo bidashira.

Reka dufate urugero : Tekereza ugiye kugura imodoka , wayisuzuma ute? Ese uzashishikazwa gusa nuko igaragara inyuma cyangwa bizarushaho kuba byiza urebye n’ibitagaragara wenda ukamenya byinshi ku birebana nuko moteri yayo ikora.

Gushaka uwo muzabana ni ikintu gikomeye kuruta guhitamo imodoka. Icyakora benshi barambagizanya bita ku bintu bigaragara inyuma gusa ugasnga bibanda ku bintu bahuriyeho bakavuga bati” umuziki akunda nanjye niwo nkunda, dushimishwa no gukora ibintu bimwe, twumvikana ku bintu byose”. Icyakora nkuko twabivuze haruguru, niba wararenze igihe cy’ amabyiruka, ntuzite ku bigaragara inyuma gusa, uzabona ko ari ngombwa gusuzuma umuntu uhishwe mu mutima bityo umenye ko ariwe waremewe. Urugero aho kureba gusa kubyo mwumvikanaho byaba byiza urebye nuko bigenda iyo mugize icyo mutumvikanaho. Ese iyo hari icyo mutavugaho rumwe abigenza ate? Ese yanga kuva ku izima, wenda akazabiranywa n’uburakari cyangwa akivumbura, ibyo bizakubere ikienyetso cy’ uko atari we waremewe nubishobora uzamureke ushake undi.

Tanga igitekerezo