Nshaka gutora Minisitiri w’Umutekano n’Amahoro mu mutima wanjye ushinzwe…

0

Muri iyi minsi nshaka gutora Minisitiri w’Umutekano n’Amahoro mu mutima wanjye ushinzwe gukumira no kurwanya ibyaha by’ubusore bwanjye akanarwanira ishyaka ryo kuntetesha hagamijwe kurenganura no gukurira inzira ku murima abakobwa bankunda cyane.

Ibisabwa kugira ngo utange kandidature ni ibi bikurikira: Kuba uri umukobwa w’imibiri yombi, ufite hagati y’imyaka 19-25, ubyibushye mu rugero ufite 1.60cm, kuba wambara ukikwiza kandi ukaberwa, ukunda makiyaje, kandi ufite umusatsi wa natureri, kuba warize cyangwa utarize.

Icyitonderwa: Ugomba kugaragaza nibura abasore 7 mwigeze gukundanaho kugira ngo bigaragaze ko ufite igikundiro. Amabaruwa azafungurwa hanakorwe ibizamini kuri 12/02/2017 kugira ngo 14/02/ twishime kuri sevalate. Murakoze.


Umugabo umwe yarafise ihoteri mugabo akanka ko bayikoreramwo ivy’ubushurashuzi. Umusi umwe haza umugore n’umuhungu gufata icumba. Nyene ihoteri arabaza ico bapfana wa mugore ati uyu ni umuhungu wanje. Nuko barabaha icumba haheze umwanya nyene ihoteli atuma umwe mu bakozi biwe kurunguruka. Agarutse yishura shebuja  ati: Databuja nivyo ni umuhungu na nyina. Uruwundi aramubaza icabimwemeje nawe ati: nasanze ariko aramwonsa.

Tanga igitekerezo