Ubutumwa bujyanye n’Umunsi w’Intwari uzizihizwa ku nshuro ya 23

0

Ubu ni ubutumwa bujyanye n’Umunsi w’Intwari uzizihizwa ku nshuro ya 23 ku wa 1 Gashyantare 2017 buzatangwa mu muganda rusange wo muri Mutarama 2017.

1. Intangiriro

Umunsi Mukuru w’Intwari z’Igihugu wizihizwa mu gihugu hose tariki ya mbere Gashyantare uko umwaka utashye. Ni wo munsi Abanyarwanda bibuka kandi bakazirikana Intwari z’Igihugu n’ibikorwa byaziranze.

Mu Ndirimbo yubahiriza Igihugu bagira bati: “Abakurambere b’Intwari bitanze batizigama, baraguhanga uvamo ubukombe, utsinda ubukoroni na mpatsibihugu […] none uraganje mu bwigenge…” Ibi bigaragaza ko ubutwari bw’abanyarwanda ari ubwa kera mu mateka

2. Intwari ni nde?, Ubutwari ni iki?

Intwari ni umuntu ukurikirana icyo yiyemeje kugeraho kikavamo igikorwa cy’ikirenga gifitiye abandi akamaro. Abikorana ubupfura n’ubwitange bihebuje, kandi akirinda ubugwari mu migirire ye, ntagamburuzwe n’amananiza.

Mu Rwanda, ubutwari bugaragaririra mu bikorwa umuntu yakoze, akamaro byagize ndetse n’urugero byatanze. Ubutwari bugaragarira mu ndangagaciro nko kugira umutima ukomeye kandi ukeye, gukunda igihugu, kwitanga, kugira ubushishozi, kugira ubwamamare mu butwari, kuba intangarugero, kuba umunyakuri, kugira ubupfura no kugira ubumuntu.

Twibutse ko igikorwa cy’ubutwari gishobora kugaragarira mu byiciro byose by‘imibereho y’abantu n’iy’igihugu, nko kugitabara, kukirengera no kugiteza imbere mu bukungu, mu mibereho myiza, mu buyobozi bwiza, mu byerekeye umutekano, amahoro, mu bumenyi n’ikoranabuhanga n’ibindi.

3. Insanganyamatsiko ijyanye n’Umunsi w’Intwari z’Igihugu uzizihizwa ku nshuro ya 23 ku wa 01/02/2017;

Muri uyu mwaka, insanganyamatsiko ijyanye n’Umunsi w’Intwari uzizihizwa ku nshuro ya 23 iragira iti: «Ubutwari ni uguhitamo ibitubereye».

Iyi nsanganyamatsiko igamije kutwibutsa ko ubutwari bugaragazwa no guha agaciro iby’iwacu, bigashingirwaho mu bikorwa byose byubaka Igihugu.

Iyi nsanganyamatsiko idufasha kuzirikana Intwari z’Igihugu zitanze kugira ngo zubake igihugu, Abanyarwanda babishingireho biteza imbere, badategereje ak’imuhana kandi bihitiremo icyerekezo n’inzira bazanyura bagamije kubaka imibereho n’imibanire myiza; iterambere n’ubukungu; ubuyobozi bwiza, amahoro n’umutekano.

4. Uburyo bwo kwizihiza Umunsi w’Intwari z’Igihugu ku nshuro ya 23 uzaba ku wa 01/02/2017.

1. Ibikorwa biteganyijwe mu cyumweru cy’ubutwari kizaba guhera tariki ya 20 kugeza kuya 31 Mutarama 2016

A. Ibikorwa biteganyijwe ku rwego rw’Igihugu

Mu rwego rwo kwizihiza Umunsi w’Intwari z’Igihugu uzizihizwa tariki ya 01/02/2017, ku rwego rw’igihugu hateganyijwe ibikorwa bikurikira;

• Urugendo rwo kuzirikana ibikorwa by’ikirenga by’Intwari z’u Rwanda, ruzaba kuwa gatanu, tariki ya 20/01/2017;

• Ibiganiro bitandukanye bizatangwa kuri radiyo na televiziyo, mu mashuri makuru na Kaminuza no mu bigo bya Leta n’ibyigenga;

• Igitaramo gisingiza Intwari z’Igihugu (kuwa kabiri tariki 31 Mutarama 2017);

• Kwizihiza Umunsi w’Intwari nyirizina, kuwa gatatu, tariki ya 01/02/2017, mu Midugudu hose mu Rwanda;

• Gushyira indabo ku Gicumbi cy’Intwari z’Igihugu, I Remera kuwa 1/2/2017; bizakorwa na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari kumwe n’Abayobozi bakuru b’Igihugu;

• Amarushanwa y’umupira w’Amaguru (Ubutwari Tournement): Azarangwa m’umukino w’Ingabo z’Igihugu n’umukino w’amakipe abiri ya mbere mu Gihugu.

B. Ibikorwa biteganyijwe ku rwego rw’Uturere

• Gutegura ibiganiro ku nsanganyamatsiko y’umwaka

• Gutegura ibiganiro ku nsanganyamatsiko y’umwaka, bikanyuzwa kuri za Radiyo ziri mu Karere, bigatangwa mu mashuri makuru, abanza n’ayisumbuye; (namara gutangira);

• Abandi bahabwa ibiganiro n’inzego zikurikira : Urubyiruko, Abagore, Intore, amashyirahamwe y’abikorera, abakozi mu nzego zinyuranye n’abaturarwanda muri rusange ;

• Abatanga ibiganiro bazatoranywa mu ba Minisitiri, Abasenateri, Abadepite, Abayobozi b’Intara, ab’Akarere, aba Polisi n’Ingabo z’igihugu n’abandi b’inararibonye bazwi;

• Kwifashisha imiryango y’Intwari z’Igihugu ndetse n’abahoze ari abanyeshuri b’i Nyange babishoboye, aho bari kugira ngo bafashe mu itangwa ry’ibiganiro mu Midugudu, ndetse no gutanga ubuhamya;

• Gutegura urugendo rwo kuzirikana ibikorwa by’ikirenga by’Intwari z’Igihugu ruzaba ku itariki ya 20/01/2017 ndetse n’igitaramo gisingiza Intwari z’Igihugu kizaba ku itariki ya 31/01/2017 (aho bishoboka). Urugendo ruteganyijwe ku rwego rw’Umurenge.

• Urugendo ruzakorwa mu Mirenge yose y’Igihugu. Ku bufatanye n’Ubuyobozi bw’Akarere, Ubuyobozi bw’Umurenge buzagena aho ruzatangirira n’aho ruzasorezwa. Aho urugendo ruzasorezwa, abarwitabiriye bazahabwa ikiganiro ku muco w’ubutwari no ku nsanganyamatsiko yagenwe: “Ubutwari ni uguhitamo ibitubereye”.

• Gutanga ubutumwa bukangurira abaturage kuzitabira ibirori bijyanye n’Umunsi w’Intwari z’Igihugu bizakorwa mu muganda wo ku wa 28/01/2017, na mbere yaho.

• Gushima muri buri Mudugudu umuntu wakoze ibikorwa/igikorwa by’indashyikirwa byagize impinduka ku buzima bw’abaturage.

NB:

• Abatuye mu Mudugudu nibo bazagena uwo bashima;

• Iyi gahunda ntibuza Uturere, Inzego, kugira ibindi bategura biteza imbere umuco w’ubutwari mu banyarwanda.

• Buri Karere kabitegura gakurikije imiterere n’ubushobozi gafite cyangwa kabona;

• Umudugudu, ku bushobozi bwawo,wategura ubusabane bw’abawutuye;

• Umudugudu ushobora no gushima umuturage wawo wemejwe mu barinzi b’igihango nibura ku rwego rw’Akagari.

2. Ibizibandwaho ku Munsi w’Umuganda wo muri Mutarama 2017

Kugira ngo Umunsi w’Intwari uzizihizwa ku nshuro ya 23 ku wa 01/02/2017 uzagende neza, abazaba bitabiriye umuganda bazagezwaho ibi bikurikira:

• Kumenyesha abaturage ibikorwa biteganyijwe mu cyumweru cy’ubutwari kizatangira kuva tariki ya 20 kugeza kuya 31/01/2016, ku nsanganyamatsiko igira iti “Ubutwari ni uguhitamo ibitubereye” no kumvikana ku bikorwa bizaranga icyo cyumweru aho batuye kugira ngo bazabigiremo uruhare rugaragara;

• Kuri uyu Munsi w’Umuganda, buri Mudugudu uzamenyesha abaturage ko hateganyijwe gushima no gushimira umuntu wakoze igikorwa (ibikorwa) cy’indashyikirwa bibera abandi urugero rwiza mu Mudugudu. Uburyo bwo gushima buzagenwa n’Umudugudu ku bushobozi bwawo;

• Kumvikana no ku bindi bikorwa bizaranga Umunsi w’Intwari nyirizina (01/02/2017), uzizihirizwa ku rwego rw’Umudugudu birimo indirimbo, imbyino, imivugo cyangwa ibindi bihangano, ibigwi by’intore, imikino, ubusabane n’ibindi;

• Gahunda ku rwego rw’Umudugudu ntibuza icyakorwa ku rwego rwisumbuye ku bwumvikane n’ubufatanye busanzwe bw’abaturage n’abayobozi.

Ubu butumwa butanzwe n’Urwego rushinzwe intwari z’Igihugu, Imidari n’impeta by’Ishimwe (CHENO).

Tanga igitekerezo