Ibi byaba byarigeze bikubaho Ku ishuri mu kizamini?

0

Ibi byaba byarigeze bikubaho Ku ishuri mu kizamini cy’Imibare???🤔🤔

1. Ikizami kirimbanyije,Ukumva umunyeshuri w’umuhanga mwemera mwese abwiye umusiriveya ko ikibazo cya 4 gishobora kuba kituzuye naho wowe warangije kugisubiza kare……Ukumva urasuherewe rwose….

2. Ukabona abandi bari kwirirwa baka buriyo wowe nta yo ukeneye …. ugatangira kwibaza ibyo barimo🤔

3.Ukareba hirya gato ukabona abandi barahuze bakoresha amarate na za compas wowe ikizami ukirangije nta ho wabikeneye…..

4.Mwasohoka mugeze hanze ukumva abandi barirya icyara ko igisubizo ku cya mbere babonye 0.5 abandi 0.49999 na ho wowe ukumva wabonye 2017.“`

Tanga igitekerezo