Uburyo bworoshye bwo gukaranga inkoko bufiriti (frire le poulet)

1
Uburyo bworoshye bwo gukaranga inkoko bufiriti (frire le poulet)

Ni kenshi abantu bafata inzira bakajya mu tubari, amaresitora, amahoteri n’ahandi hacururizwa ibyo kurya bihiye kuko gusa bakeneye inkoko itetse neza. Nyamara hari uburyo bworoshye ushobora kuyiteguramo maze wowe n’umuryango wawe cyangwa se n’abashyitsi bagusuye mukaryoherwa.

Mu kuyitegura hifashishwa

Amatako y’inkoko nka garama 300

Umunyu muke

Tungurusumu

Igi

Ifarine

Poivrons

N’amavuta

Uko bikorwa

Fata igi urikubite neza. Tegura n’ifarini nke irimo umunyu na poivron nke waseye ukoresheje rape.

Fata ya matako y’inkoko uyashyire mu kintu ushyireho akunyu gake na tungurusumu ubundi upfundikire ubireke nk’isaha imwe.

Nyuma y’isaha shyira ya matako y’inkoko muri ya safuriya washyizemo ifarini nke cyane, ugaraguremo ya matako use n’ubisigiriza hose.

Yashyire mu mavuta menshi nk’ateka ifiriti hanyuma utegereze umwanya utegereze ko zifata irangi, bitwara nk’iminota 10 cyangwa irengaho bitewe n’ingano y’umuriro utetseho, ishobora no kuba mike.

Igitekerezo kimwe

Tanga igitekerezo