Emma Claudine arahakana ko ibihembo bya Salax bigurwa, ati “Kata zivugwa mu Rwanda zirandwaza!”

“Hari abantu baba bafite ibibazo byo kuvuga ngo habamo kata. Ibintu byitwa kata birandwaza. Birandwaza kuko mu Rwanda muri iki gihe ntabwo bivugwa muri Salax gusa. Donc uzabwira umuntu ngo ‘saba akazi ahantu aha n’aha’ akakubwira ati ‘ntabwo nirirwa mbikora akazi gafite nyirako.’ Njye nkamubwira nti ‘ariko hari igihe uzagira amahirwe ugere ahantu akazi katari … Continue reading Emma Claudine arahakana ko ibihembo bya Salax bigurwa, ati “Kata zivugwa mu Rwanda zirandwaza!”