Tumenye gukora Salade y’ibirayi

0
Salade y’ibirayi

Kenshi usanga Abanyarwanda bafite ibiribwa bikenewe kugira ngo barye ibyo kurya bikungahaye kandi bisa neza ariko si ko usanga bashobora kubitegura.

Ibirayi ni kimwe mu biribwa bikunze kuboneka mu Rwanda usanga abantu batazi uburyo babitegura bunyuranye, kugira ngo ikinyamakuru Izuba Rirashe gikomeze kubana n’abasomyi bacyo kumenya amakuru ariko baniga byinshi kizakomeza kubagezaho uko ushobora gutegura kandi neza amafunguro atandukanye.

Kugira ngo rero tumenye gutegura salade y’ibirayi, twegereye inzobere mu bijyanye no guteka ukorera muri Centre d’Accueil Hosanna Mamissa Bageni adusobanurira uburyo ushobora gukora salade ukoresheje ibirayi.

Ibikenewe n’uko bikorwa

Ibirayi 6 ufata ibirayi ukabikata impagarike, mbere yo kubitogosa ukamuriramo umutobe w’indimu.

Fata indimu eshatu ziringaniye ukamurire umutobe wazo mu birayi wakase, umutobe wazo uza gutuma bigumana ibara ryabyo ndetse n’impumuro, hanyuma ukabishyira mu mazi ashyushye aho ugomba kubitogosa akanya gato byibura hagati y’iminota 7 na 10 bikaba imijugwe.

Nyuma yo kubikura ku ziko urabyarura.

Imiteja, byibura 15. Iyo umaze kwarura ibirayi ufata imiteja nayo ukayikata buhagazi, urayitogosa nayo ikaba imijugwe warangiza ukavangamo royco.

Karoti 3 nazo uzikata buhagazi ukazitogosa naho ugashyira mo royco.

Iyo ibi bikenewe byose umaze kubitunganya, urabifata ukabivangavanga hanyuma ukanyanyagizaho umunyu cyangwa cube magi n’aka vinnaigre gakeya, ubundi ugashyiramo Mayonnaise ukavangavanga ubundi ugategura ku cyo wageneye guteguraho salade yawe.

Tubabwire ko iyi salade y’ibirayi ushobora no kuvangamo n’amagi akase mu buryo agaragara mu gihe uyafite ariko mu gihe ntayo ufite ntibyakubuza gukoresha ibyo twavuze hejuru.

Iyi salade ni iy’abantu bake ariko bitewe n’uko abantu bangana wakongera ukurikije ingano y’ibyo usanzwe utegurira abantu bawe.

Iyo umaze kuyitegura byibura utegereza iminota icumi kugira ngo ihore ifungurwe imeze neza.

Tanga igitekerezo